Olejomalby/Oil Paintings

Vítejte ve virtuální galerii olejomaleb Mira Sedláka. Obrazy, které na stránkách najdete, jsou meditativní procházkou krajinou snů mnohých z nás.

 

[Welcome to Miro Sedlák's virtual oil painting gallery. The pictures you find on the pages represent a meditative walk through the countryside of dreams of many of us.]

 

Prostor, do kterého jednotlivá díla diváka zvou, má několik dimenzí. Mysl v nich může najít relaxaci či podnět k zamyšlení nebo se jen na chvíli ukrýt před každodenním shonem. Barevná harmonie, která je u Mirových obrazů jejich poznávacím prvkem, blahodárně působí na interiér, ve kterém je obraz umístěn i na diváka samotného.

 

[The space, to which the individual works are inviting the viewer, has several dimensions. The mind can find relaxation or stimulus, or just hide for a while before the day's shout. The color harmony, which is an element specific to Miro's paintings, has a harmonizing effect on the interior, in which the image is placed, as well as on the viewer itself.]

 

Obrazy je možné realizovat také na zakázku, dle individuálních požadavků budoucího majitele díla na rozměr, barevnou škálu a soulad s interiérem. Architekt Sedlák připraví studii a náhled na umístění díla v interiéru prostřednictvím vizualizačního programu. Konečná podoba artefaktu však zůstává v rukou autora a jeho múz. Každé zakázkové dílo tak s sebou nese i jistý prvek neočekávaného, včetně mnoha možných úhlů a hloubek pohledu, kterými na něj lze nazírat.

 

[The paintings can also be made to order, according to the individual requirements of the future owner of the artifact such as size, color range and rapport with the interior. Architect Sedlák prepares a study and digital preview of the placement of the work in the interior through the visualization program. However, the final form of the individual piece of art remains in the hands of the author and his muses. Each custom work carries a certain level of unexpected, including several possible levels of depth and angles of perception.]

 

Po rozkliknutí náhledů děl níže se dozvíte více o jednotlivých vystavených obrazech, můžete objednat originál či si zdarma stáhnout elektronickou formu obrazu vhodnou pro tisk. [After clicking thumbnails below you can learn more about individual paintings, order the original if available or download an electronic format of chosen artwork suitable for printing.]

 

Pro zobrazení celé galerie klikněte prosím zde. [To view the entire gallery, please click here.

 

Výstavy/Exhibitions

Pro informace o aktuálních výstavách a nových dílech prosím zadejte svůj e-mail do formuláře níže. 
[To receive information on current exhibitions and artwork please fill in your e-mail to the form below.]
 

© 2018 Jaromír Sedlák

Chcete dostávat informace o novinkách a akcích do e-mailu?
[Interested in receiving our newsletter?]
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle