O autorovi / About the Author

Životopis

Jaromír Sedlák působí v Brně, kde se 17. května 1981 narodil. Od dětství se věnuje

kreslení a malování, zpočátku pod vedením sochaře Václava Kyselky.

 

Před vstupem na vysokou školu se rozhodoval mezi architekturou, výtvarným uměním a dějinami umění. Rozhodl se pro Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně, kde byl veden ve výtvarné oblasti Zdeňkem Makovským, Alešem Navrátilem a Oldřichem Rujbrem. Studium ukončil v roce 2005.

 

Od ukončení studia je zaměstnán jako architekt. Spolupracoval například na řešení některých částí Univerzitního kampusu MU v Brně - Bohunicích a Moravského zemského archivu tamtéž. Mimo toho je autorem projektů novostaveb a rekonstrukcí přibližně deseti soukromých domů.

 

Průběžně pokračuje jeho zájem o původní malířskou tvorbu, kterou konzultoval příležitostně s J. H. Kocmanem, Petrem Kvíčalou a Martinem Zálešákem.

 

Stěžejním médiem jeho výtvarného projevu je olejomalba. Fyzicky cítěný a prožívaný kontakt s barevnou matérií olejomalby totiž vytváří jakousi kompenzaci ke kresbě a práci s digitálními a

grafickými médii, které jsou vlastní jeho každodenní profesi.

První samostatnou výstavu měl autor v pouhých 12 letech, poslední z výstav si sám organizoval  v brněnském funkcionalistickém prostoru kavárny ERA. Řada jeho děl je dnes v soukromých sbírkách, proto jsou k dispozici pouze náhledy ke s

Curriculum Vitae

Jaromir Sedlák works in Brno, where he was born on May 17, 1981. Since childhood, he has been drawing and painting, initially under the supervision of sculptor Václav Kyselka.

 

Prior to admission to college, Jaromír was deciding among architecture, art, and art history majors. He opted for the Faculty of Architecture of the Technical University in Brno, where he was influenced by Zdeněk Makovský, Aleš Navrátill and Oldřich Rujbr, to name a few. He finished his studies in 2005.

 

Jaromír is employed as an architect since graduation. He has worked for example on projects of MU University Campus in Brno - Bohunice and the Moravian Archives. In addition, he is the author of projects for new buildings and reconstruction of approximately ten private homes.

 

He still follows his interest in the original painting, which he occasionally consulted with J. H. Kocman, Petr Kvíčala and Martin Zálesak.

 

The main medium of his artistic expression is oil painting. The physically felt and experienced contact with the oil-painting colored material creates a kind of compensation for drawing and working with digital and graphic media that are inherent to his everyday profession.

© 2018 Jaromír Sedlák

Chcete dostávat informace o novinkách a akcích do e-mailu?
[Interested in receiving our newsletter?]
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle